Få et LEI-nummer her

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) tilsvarer et internasjonalt organisasjonsnummer. Den bekrefter identiteten til selskapet ditt.

På norsk kalles det enten for LEI-kode eller LEI-nummer. LEI-koder er lovpliktig for de fleste selskaper som handler i finansielle instrumenter. 

Hos LEI Service kan du raskt lage en LEI-kode for selskapet ditt – eller fornye den nåværende. Det koster mellom 325 kr./år (5 års varighet) – 445 kr./år (1 års varighet).

Få en ny LEI-kode på 2 timer ved bestilling innen kl. 18 med Ekspress / VIP levering.

Rask og enkel prosess

Søk om en LEI-kode på nett
 
 
1
 
 
 
 
 
Bestilling LEI kode
1 minutt
LEI tjenesten validerer informasjonen raskt
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Vi validerer data
1-48 timer
Du mottar LEI
 
 
 
 
3
 
 
 
Du mottar LEI
 

Bestilling LEI kode - på 1 minutt

Ikke noe organisasjonsnummer?

LEI nummer Norge priser

Se prisen nedenfor på en ny LEI-kode eller flytt/fornyelse av LEI-kode hos LEI Service. Du betaler på årsbasis, eksklusiv moms – og alle løsningene våre kommer med gratis telefonsupport og ubegrenset email-support.

Ny LEI nummer

Telefon støtte : Gratis
E-post støtte : Gratis
GLEIF gebyr : Inkludert
1 år
kr 432,00
3 år(spare kr 111,00)
kr 1 185,00
5 år(spare kr 535,00)
kr 1 625,00
Fra
kr 325,00
per år

Fornyelse av LEI nummer

Forny din eksisterende LEI-kode

Telefon støtte : Gratis
E-post støtte : Gratis
GLEIF gebyr : Inkludert
1 år
kr 445,00
3 år(spare kr 150,00)
kr 1 185,00
5 år(spare kr 600,00)
kr 1 625,00
Fra
kr 325,00
per år

Overføring og fornyelse av LEI nummer

Overføring og fornyelse av LEI nummer

Telefon støtte : Gratis
E-post støtte : Gratis
GLEIF gebyr : Inkludert
1 år
kr 432,00
3 år(spare kr 111,00)
kr 1 185,00
5 år(spare kr 535,00)
kr 1 625,00
Fra
kr 325,00
per år

Hvorfor velge LEI Service?

LEI nummer via LEI Service er både billigt, hurtigt og med dansk support
 • Rask, enkel og sikker LEI-registrering
 • Rimeligste LEI-nummer
 • Automatisk fornyelse av LEI tilgjengelig
 • Telefon og e-post støtte
 • Vi svarer alltid innen 24 timer - garantert!

Hva er en LEI?

LEI er en forkortelse for ”Legal Entity Identifier”, eller Juridisk Enhets-ID om du vil på norsk. LEI består av en alfanumerisk kode på 20 tegn, som brukes til å identifisere virksomheter og juridiske enheter som handler med aksjer og verdipapirer i EU og store deler av verden. En LEI-kode kan sammenlignes med et internasjonalt organisasjonsnummer eller foretaksnummer, som gjør det mulig å identifisere juridiske enheter og virksomheter når de handler globalt. Det er dog ikke gratis å opprette en LEI, og den skal fornyes hvert år. Hos LEI Service tilbyr vi automatisk fornyelse for deg i den årrekken du har valgt. Når du kjøper en LEI over 3 eller 5 år, da unngår du ekstra arbeide, og får samtidig rabatt på prisen. Les mer om hva en LEI kode er, her.

 

Systemet bak LEI

Uansett hvilken virksomhetstype det er snakk om, vil LEI-koden ha samme oppbygning og inngå i det samme systemet. Den alfanumeriske sekvensen har denne informasjonen tilknyttet: Offisielt navn på den juridiske enheten som registrert på foretaksnummeret, adresse, land, landskoder og evt. distrikter, samt første LEI-registreringsdato, siste oppdatering og utløpsdato.

Alle LEI er unike og utstedes gjennom «Local Operating Units» (også kaldet LOUs) eller lokale driftsenheter om du vil. LEI-nummerets tallrekke er basert på ISO 17442-standarden og oppbygget av tre deler:

 • Tegn 1–4: Identifikasjon av den LOU (Local Operating Unit), som utstedte LEI-koden.
 • Tegn 5–18: Identifikasjon av den juridiske enheten, som tildeles av LOU-utstederen.
 • Tegn 19–20: Kontrollsifre.

 

GLEIF

Alle virksomheters LEI er offentlig tilgjengelige og registrert i det globale LEI-registeret, som administreres av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) eller mer beskrivende en global juridisk stiftelse for enhetsidentifikasjon. GLEIF er en ideell organisasjon med ansvar for å sikre integriteten i det globale LEI-systemet. GLEIF overvåker LEI-informasjonens kvalitet og sørger for at LEI forblir den beste standarden for offentlig og pålitelig informasjon om juridiske enheter. GLEIF reguleres av ”LEI Regulatory Oversight Committee” (ROC), dette er så et forskriftsmessig tilsynsutvalg som er sammensatt av diverse globale finansinstitusjoner.

 

LOU

Selve utstedelsen og offentliggjørelsen av de enkelte LEI-kodene gjøres gjennom en Local Operating Unit (LOU), som er godkjent av GLEIF. LOU-er arbeider tett sammen med registreringsagenter, som hjelper juridiske enheter med å søke om LEI-koder. I øyeblikket er det 34 LOU-er over hele verden, men det finnes adskillige organisasjoner som hjelper enheter med å registrere en LEI-kode – her omtalt som registreringsagenter. En registreringsagent hjelper juridiske enheter med å få adgang til nettverket av LOU-er, som er ansvarlige for å fullføre LEI-utstedelse og relaterte tjenester. LEI Service er et eksempel på en offisiell LEI-registreringsagent, som leverer registrering, flytting og fornyelse, samt fungerer som det primære mellomleddet for juridiske enheter som ønsker å få seg en LEI.

 

Bakgrunnen for LEI-systemet

LEI-systemet startet som et motsvar til finanskrisen, med det som formål å forbedre gjennomsiktigheten i finansielle datasystemer og transaksjoner for å forhindre hvitvasking og andre former for økonomisk svindel. G20 landene ba i 2011 styret for finansiell stabilitet (Financial Stability Board) om anbefalinger til et system som kunne sørge for unik identifikasjon av juridiske enheter som deltar globalt i finansielle transaksjoner. Styret for finansiell stabilitet foreslo et globalt «Legal Entity Identifier»-system og et tilhørende tilsyn. LEI-systemet fremmer integritet og reduserer manipulasjon og økonomisk kriminalitet på de finansielle markedene. I tillegg legger det forholdene til rette for høy kvalitet og nøyaktighet hva angår finansiell informasjon.

 

LEI-systemet består av 3 lag, som gjør at makten ikke er samlet på kun ett sted. Den tredelte strukturen er tatt i bruk for å sørge for at LEI skal være troverdig, transparent og pålitelig:   

 •        ROC (Regulatory Oversight Committee) er et råd som består av tilsynsmyndigheter, som fører kontroll med hele systemet.
 •        GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) er en ideell stiftelse, som er ansvarlig for å koordinere og føre kontroll med LEI-koder.
 •        LOU (Local Operating Unit) er et lokalt organ, som utsteder LEI-koder til søkere.

 

Formålet med LEI

Globalt sett finnes det flere forskjellige metoder for å identifisere enheter på tvers av forskjellige marked og land. Det globale LEI-systemet (GLEIS) vil, når det er fullt operasjonelt, sørge for at det kun er ett standardsystem. Ideen er å forenkle, standardisere og gi enkel identifikasjon av enhver LEI-kode over hele verden. Tre vesentlige fordeler ved LEI-systemet:

 •        Reduserer bryet med identifisering av motparter i finansielle transaksjoner.
 •        Gjør informasjonen om juridiske enheter i en finansiell transaksjon lett tilgjengelig og sporbar.
 •        Gjør det lettere å oppdage kriminelle handlinger i forbindelse med finansielle transaksjoner.

LEI-systemet er i dag tatt i bruk i mer enn 40 land, inklusive hele EU og delvis USA.

 

Den globale LEI-indeksen

Alle LEI-er er offentlige og er registrert i den globale LEI-indeksen, som administreres av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Indeksen inneholder både eksisterende og historiske lister og stamdata. Du kan søke frem din egen eller en annen juridisk enhets LEI-kode i den globale databasen: https://search.gleif.org/#/search/

 

Hvem har bruk for en LEI?

Siden 3. Januar 2018 er det et krav om at alle virksomheter i EU har en LEI-kode, det hvis de ønsker å handle med noen form for verdipapirer (f.eks. obligasjoner, aksjer og futures). En LEI-kode utstedes til alle juridiske enheter – det vil si at virksomheters avdelingskontor og driftsavdelinger, som ikke er separate juridiske enheter, forventes å bruke morselskapets LEI. Alle virksomheter, fond, organisasjoner, foreninger, banker, forsikringsselskap m.m., som handler eller holder på med finansielle transaksjoner, skal ha en LEI. Antallet eller verdien av de verdipapirene som handles, er uten betydning. Privatpersoner, herunder enkeltmannsforetak, er unntatt.

 

Hva koster en LEI-kode?

Hos LEI Service er prisen på en LEI-kode 325 kr./år (eks. moms), hvis du velger en LEI, som gjelder i fem år. En LEI, som gjelder i 1 år, koster 445 kr./år (eks. moms). Prisen er den samme, hvis du skal flytte og fornye din LEI-kode fra en annen leverandør. Fornye LEI-kode koster 445 kr./år som gjelder i 1 år og 325 kr./år som gjelder i fem år.
Der er etter hvert ganske mange som leverer LEI-koder på det norske markedet, og prisene varierer fra leverandør til leverandør. Prisen på en LEI avhenger av leverandørens egen prisstruktur. En høyere pris kan ikke defineres som en «bedre fungerende» LEI-kode. Vær derfor oppmerksom på prisen, som den primære faktor, når du registrerer en LEI-kode. LEI Service tilbyr den billigste LEI fra et danskbasert firma (pr. november 2021). Det er mulig at det finnes internasjonale aktører som også kan tilby dette billig, men så vil tjenesten være uten dansk støtte og tlf.nr. Les mer om våre priser.

 

Flytting og fornyelse av LEI-kode

Hos LEI Service kan vi både hjelpe deg med å flytte din LEI-kode fra en annen leverandør og fornye din eksisterende LEI her hos os.

 

Hvordan flytter jeg LEI-koden til en annen leverandør?

Har du allerede en LEI-kode hos en annen leverandør, men ønsker å flytte den til LEI Service, så kan du gjøre det her ganske gratis. Det eneste du skal gjøre er å opplyse om ditt organisasjonsnummer og bekrefte dine opplysninger. Det kan ta opptil en uke å gjennomføre flyttingen, da det alltid tar lengere tid å flytte enn å registrere en ny LEI. I forbindelse med flyttingen av koden til oss, fornyer vi den samtidig for den perioden du ønsker.

Den hyppigste grunnen til at man flytter sin LEI-kode er at man ikke er tilfreds med leverandørens gebyrer, pris eller tjenester. Derfor har man mulighet til å flytte sin LEI til en annen LEI-utsteder (LOU). I prosessen endres ikke LEI-nummeret, siden alle LEI-koder er gyldige i alle jurisdiksjoner.

 

Fornyelse av LEI

En LEI-kode krever årlig fornyelse for å sørge for at informasjonen i den globale LEI-databasen er relevant og oppdatert. Hvis din LEI-kode utløper, er den ikke lenger gyldig, og du kan ikke utføre finansielle transaksjoner med verdipapirer. Derfor skal informasjon vedrørende den juridiske enheten ajourføres minst én gang om året. LEI Service tilbyr flerårige fornyelser, hvor vi automatisk oppdaterer din LEI-registrering i GLEIF databasen. Vi fornyer din LEI-kode for en 1-, 3- eller 5-årig periode – alt etter ditt ønske. Denne tjenesten er helt gratis. Hvis det skjer endringer i perioden, er du forpliktet til å gi oss beskjed. Les mer om flytting og fornyelse av LEI. 

 

Vilkår for din LEI-kode

Vi tilbyr deg en tjenste hvor du bare kan skrive inn organisasjonsnummer, skrive inn informasjonen din som også er registrert i kontorregistrene. Fyll inn informasjonen om eierstrukturen. Når du har fullført dette, så vil vi opprette LEI-kodesøknaden for deg, og vanligvis så vil du få LEI koden din i løp av noen få timer eller dager. Dette er så langt vi ikke trenger ytterligere informasjon fra deg.

GLEIF, Legal Entity LEI-databasen blir bare oppdatert engang om dagen, så det er ikke sikkert at banken eller investeringsplattformen du bruker godtar koden din med engang. Kanskje venter de til koden din kan bekreftes med databasen for identifikasjonsnummer for juridisk enhet. (selv om LEI koden er gyldig fra du får den).

Det er viktig å forsikre seg om at informasjonen om juridiske enheter som er oppgitt i LEI-indeksen er oppdatert. Derfor så må du alltid forsikre deg for at informasjonen oppdateres årlig. Dette er hva som regnes som fornyelse av LEI nummer.

LEI_tjenesten tilbyr muligheten til å kjøpe fornyelser for flere år i forveien, der oppdatering av LEI blir basert på offentlige kilder. Om det skulle komme noen endringer, så er den juridiske enheten imidlertid forpliktet til å gi oss beskjed, så vi kan oppdatere datene i GLEIF LEI-indeksen. Dette gjør vi uten at det koster noe ekstra for deg.

Din juridiske enhet vil da ikke kunne utføre økonomiske transaksjoner da det kreves en gyldig LEI kode.

Dataene til LEI blir referert til som referansedata. Den juridiske enheten bak hver LEI er ansvarlig for å varsle LEI-utstedende organisasjon om oppdateringer av referansedataene. Alle brukere av LEI-dataene kan utfordre dataene i hvilken som helst LEI. En slik utfordring vil utløse en gjennomgang av LEI-dataene fra den LEI-utstedende organisasjonen. Enhver verifisering eller oppdatering av en LEI behandles uten kostnader. Dette gjøres av den administrerende LEI-utstederen.

GLEIF er de ansvarlige for å overvåke LEI-datakvaliteten. Det er datakvalitetsstyringsprogram på plass for å sikre at LEI alltid er av den beste industristandarden.

Du kan finne mer informasjon om datakvaliteten her.

Databasen til GLEIF LEI oppdateres kun engang omdagen. Det kan derfor ta opptil 24 timer før banken din bekrefter en ny LEI-registrering. En annen feilkilde er om LEI er bortfalt og den er da lenger ikke gyldig. Dette kan skje om du har glemt å fornye koden, og det vil si at du ikke kan utføre handler. La oss hjelpe deg med å fornye den.

Det korte svaret er nei. I 2015 offentliggjorde allikevel LEI Regulator Oversight Committe en uttalelse som forteller hvorden en person som er som et selskap, allikevel kan kvalifisere seg for en LEI kode. Du kan finne uttalelsen her.

Om LEI-systemet

GLEIF er en ideell organisasjon som ble etablert av Financial Stability Board, og kom på banen i juni 2014. GLEIF ble grunnlagt for å støtte implementeringen og bruke LEI-numre (Legal Entity Identifiers).

GLEIF er basert i Basel, Sveits. Hovedoppgaven til GLEIF er å sikre driftsintegriteten til det globale LEI-systemet. GLEIF tilgjengelig gjør den tekniske infrastrukturen for alle som ønsker å få tilgang til den komplette globale LEI-databasen for juridisk enhet.

Du kan finne mer informasjon om GLEIF her.

I 2011 ba G20-landene Financial Stability Board (FSB) om å gi anbefalinger til et globalt Legal Entity Identifier (LEI) system og tilsyn med dette.

Dette førte til utviklingen av det globale LEI-systemet, der utstedelse av LEI nummer sikrer en unik identifikasjon av juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner. FSB understreket at en global aksept av LEI-systemet vil hjelpe med flere finansielle stabilitetsmål. Det gir også noen fordeler for privat sektor.

Mer informasjon om det globale LEI-systemet finner du her.

LEI-systemet består av tre trinn (eller lag om du foretrekker):

 • • Trinn/lag 1 er LEI Regulatory Oversight Committee: Består av flere offentlige myndigheter fra flere forskjellige land, og kom på banen i 2013 for å koordinere og overvåke rammene av det globale Legal Entity Identifier System.
 • • Trinn/lag 2 er Global LEI Foundation (GLEIF):Kom på banen i 2014 og ble opprettet av Financial Stability Board. FLEIF er en ideell organisasjon som er ment for å hjelpe til med bruk og implementering av LEI. GLEFs jobb er så sørge for at det globale Legal Entity Identifier-systemet har en operativ integritet.
 • • Trinn/lag 3 er LEI utstedende orginasjoner: Utstedere av LEI-er kalles også Local Operating Units (LOUs). LOUs håndterer LEI-registrering, LEI-fornyelse og utfyllende tjenester.

Du kan finne mer informasjon her.

Legal Entity Identifier (LEI) kobler nøkkeldata som muliggjør en unik identifikasjon av juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner over hele verden. LEI-dataene blir gjort offentlig tilgjengelige for å skape og forbedre gjennomsiktighet i de globale markedene.

Den gratis informasjonen gir standardisert informasjon om juridiske enheter på global skala. Dataene som er innlemmet i hver LEI blir verifisert gjennom prosedyrer og protokoller satt av LEI Regulatory Oversight Committee. Global LEI System-jobben er viktig for å svare på tre spørsmål: Hvem eier hvem? Hvem er hvem? Og hvem eier hva? Hvem er hvem som blir besvart i “nivå 1-data”. For å svare på spørsmålsprosessen "hvem eier hvem", har "nivå 2 data" også blitt inkludert.

Et LEI nummer er en 20-sifret kode som bedrifter, fond og veldedige organisasjoner har, om de ønsker å kjøpe eller slege finansielle instrumenter for å oppnå å overholde MiFID II-reguleringen. Ingen LEI, ingen handel. 

Les mer om hva en lei kode er her. 

 

 

back to top