Vilkår og betingelser

Om selskapet

Disse vilkårene gjelder for alle bestillinger som er initiert gjennom LEI Service ApS (dansk bedriftsregister nr. 41038462, lokalisert Jungshovedvej 82, 4720 Praestoe, Danmark) av LEI som søker juridisk enhet (“Søker”) som søker å søke om en ny LEI eller fornye / flytte en eksisterende LEI. Uttrykket "kontaktperson" refererer til den fysiske personen som er autorisert av den juridiske enheten til å handle på dens vegne når det gjelder LEI-handlinger.

LEI Service ApS hjelper søkeren med f.eks. registrere, flytte, vedlikeholde og fornye LEI-numre. LEI-systemet overvåkes av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) (Global Legal Entity Identifier Foundation) en ideell organisasjon. Utstedelsen av LEI-koder gjøres gjennom GLEIF-akkrediterte LOU-er (Local Operating Units) som LEI Service ApS har selskap med.

LEI Service ApS er en offisiell registreringsagent for GLEIF.

Leveringstid

Søkeren kan forvente en leveringstid på opptil 1-2 virkedager angående en søknad om et nytt LEI-nummer dersom ingen kompleks eierstruktur eller andre spesielle betingelser gjelder. Om noen spesielle komplekse forhold gjelder, kan søkeren forvente opptil 30 dager før LEI-søknaden er fullført / utstedt.

Flytte eksisterende LEI-numre kan ta opptil 7 virkedager.

Avbestillingsregler

Søkeren godtar at det ikke er noen kansellering etter at søknaden er sendt og betalt. Eventuelle betalinger refunderes ikke om søkeren av en eller annen grunn kan kansellere bestillingen etter betaling.

Refusjon og refusjonsperioden som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework vil imidlertid bli respektert på riktig måte.

Priser

Gjeldende priser kan du finne på nettsiden på ”Priser”.

Registrering av nytt LEI-nummer

Gebyret dekker søknaden om et nytt LEI-nummer med utstedende LOU og vedlikehold i en periode på 12 måneder etter utstedelse (med mindre en enda lengre periode er kjøpt). Vedlikehold er bare relevant hvis LOU godkjenner søknaden.

Fornyelse av et eksisterende LEI-nummer bestilt gjennom LEI Service

Gebyret dekker fornyelse og vedlikehold som overstiger den opprinnelige bestillingen, i en periode på 12 måneder, med mindre en lengre fornyelsesperiode er kjøpt. LEI Service ApS forbeholder seg retten til å kontakte eieren av LEI (via e-post til kontaktpersonen) ca. 2-3 måneder før LEI utløper for å fornye LEI.

MVA

For alle søkere fra Danmark blir 25% dansk merverdiavgift lagt til bestillingen. Det er søkerens eget ansvar å søke om tilbakebetaling av moms hos de aktuelle skattemyndighetene.

Om søkeren (fra et annet EU-land) har et gyldig EU-momsnummer, og dette kan bekreftes, blir ikke merverdiavgift lagt til. Søkeren er forpliktet til å følge MVA-vilkårene for omvendt gebyr.

For søkere utenfor EU vil ikke merverdiavgift legges til bestillingen.

VIP-søknad

LEI Service ApS tilby et VIP-produkt der søkeren betaler for en kortere garantert prosesstid, som vil bli publisert på nettstedet under “Priser”.

Om denne kortere prosesstiden ikke blir oppfylt av LEI Service ApS. LEI Service ApS refunderer differansen mellom normalpris og VIP-pris i henhold til prislisten på nettstedet under “Priser”.

Betalinger og fakturering

LEI Service ApS vil ikke starte søknadsprosessen før betaling (med kredittkortreservasjon i opptil 30 dager) er utført av søkeren.

Fakturaen sendes via e-post når søknaden, flyttingen eller fornyelsesforespørselen er sendt til LOU og er godkjent eller avvist. På dette tidspunktet vil LEI Service ApS fullføre betalingen på kredittkortet.

Om søknad, flytting eller fornyelse ikke kan fullføres på grunn av manglende informasjon fra søkeren og LEI Service Aps ikke har mottatt denne informasjonen innen 10 virkedager etter forespørsel, forbeholder LEI Service Aps seg retten til å behandle full betaling, selv om registrering, flytting eller fornyelse er ikke fullført.

En LEI kan bli suspendert om søkerens gitte informasjon er feil eller utfordres av organisasjoner innen GLEIF-systemet. Betalinger vil ikke bli refundert hvis en LEI skulle bli suspendert.

Fornyelse / registrering av flere perioder vil ikke bli refundert - verken helt eller delvis.

Om LEI-systemet skulle gjennomgå strukturelle endringer eller opphøre å eksistere, vil ingen betalinger bli refundert.

Ansvar og forpliktelser for søkeren

  • Søkeren er ansvarlig for at informasjonen gitt til LEI Service Aps er korrekt og oppdatert
  • LEI Service Aps kan ikke holdes ansvarlig for feil informasjon gitt av søkeren som forårsaker forsinkelse i søknadsprosessen. Videre kan LEI Service Aps ikke holdes ansvarlig for tap eller kostnader i forbindelse med fornyelse av LEI hvis søkeren ikke informerte om eventuelle endringer som er relevante for søkeren (f.eks. Bedriftens handling, adresseendring osv.). Endringer i hvilken som helst informasjon inneholdt LEI, både "Nivå 1" og "Nivå 2" data som er nærmere forklart her. Om endringen er gjort i det lokale forretningsregisteret, vil LEI Service ApS automatisk oppdatere dette på vegne av kunden i forbindelse med en fornyelsesprosess hvis aktuelt
  • Søkeren er ansvarlig for å oppdatere kontaktinformasjonen til den aktuelle kontaktpersonen for søkeren, slik at LEI Service ApS kan nå søkeren
  • Kontaktpersonen bekrefter at han / hun har full myndighet til å søke om juridiske enhetsidentifikatorer (LEI) på vegne av den juridiske enheten. Om kontaktpersonen ikke vises i virksomhetsregisteret som en autorisert undertegner, bekrefter han / hun å ha et fullmaktsbrev (fullmakt) til å handle på vegne av den juridiske enheten med hensyn til LEI. (LEI Service ApS tilbyr en gratis mal for dette). Denne dokumentasjonen kan være nødvendig å presentere for LOU
  • Søkeren er ansvarlig for at det ikke eksisterer noen duplikat LEI, eller at en annen LEI-applikasjon er i prosess andre steder for den juridiske enheten
  • Om en gyldig LEI eksisterer, vil LOU avvise søknaden, og søkeren vil bli belastet søknadsgebyret fra LEI Service ApS
  • Søkeren gir alle rettigheter til LEI Service ApS til å søke om LEI-koder på søkerens vegne. I tillegg er LEI Service ApS autorisert til å signere LOU servicevilkårskontrakten som er publisert her, og LEI Service ApS kan utføre alle oppgaver som kreves for å administrere LEI på søkerens vegne

Ansvar og forpliktelser for LEI Service ApS

  • LEI Service ApS vil sørge for at informasjonen som søkeren gir er tilstrekkelig til å fullføre en søknad med LOU som LEI Service ApS samarbeider med. Skulle det mangle informasjon, er LEI Service ApS forpliktet til å kontakte kontaktpersonen for å innhente den manglende informasjonen for å fullføre søknaden. Om slik informasjon ikke har nådd LEI Service ApS innen 10 virkedager, er LEI Service ApS ikke forpliktet til å fortsette søknaden
  • LEI Service ApS vil gjøre et automatisk oppslag om søkeren allerede har en eksisterende LEI på søknadstidspunktet for en ny LEI - men det er søkerens ansvar at det ikke eksisterer noen duplikat LEI
  • For å sikre at LEI ikke utløper utilsiktet, vil LEI Service ApS senest 2 måneder før den offisielle utløpsdatoen kontakte den juridiske enheten for å tilby en fornyelse (så lenge at et lengre abonnement ikke allerede er på plass)

Multiperiode produkter

Som en ekstra tjeneste tilbyr LEI Service ApS muligheten til å kjøpe fornyelse av LEI i en periode på 3 eller 5 år.

I denne perioden vil LEI Service ApS automatisk fornye endringene i de lokale virksomhetsregisterdataene og rapportere dem til LOU / GLEIF. Søkeren er fortsatt ansvarlig for å oppdatere LEI Service ApS for eventuelle endringer som ikke er rapportert til det lokale virksomhetsregisteret, se også "Ansvar og forpliktelser for søkeren".

LEI Service ApS kan på årlig basis kontakte søkeren for å bekrefte om dataene er korrekte, og om dataene for kontaktpersonen fortsatt er gyldige.

Om det ikke er mulig å bekrefte at enten data om søkeren eller kontaktpersonen er oppdatert og riktig, forbeholder LEI Service ApS seg retten til å vente med å fornye LEI til en slik bekreftelse er mulig.

Multiperiode-produkter betales på forhånd, det er ingen kansellering eller refusjon etter at bestillingen er plassert.

Om søkeren vil flytte LEI-nummeret til et annet selskap, blir det ingen refusjon, verken helt eller delvis.

Om enheten skulle slutte å eksistere, gå konkurs eller lignende, blir det ingen refusjon, verken helt eller delvis.

Generelt, styrende lov og jurisdiksjon

Ved å akseptere disse vilkårene godkjenner søkeren LEI Service ApS til å opprette, flytte, fornye eller vedlikeholde LEI-informasjon på vegne av søkeren.

Søkerens aksept av disse vilkårene skal skje gjennom en kontaktperson, autorisert av den juridiske enheten til å søke om et LEI-nummer på dens vegne. Denne kontaktpersonen gir den nødvendige informasjonen om den juridiske enheten og erklærer at informasjonen deles lovlig. Dette inkluderer, men ikke begrenset til; kontaktpersonen er autorisert til å dele informasjon og søke om LEI på vegne av den juridiske enheten, slik at informasjonen er riktig og oppdatert. LEI Service ApS validerer om informasjonen er tilstrekkelig til å fortsette med søknaden, men ikke er nødvendig for å validere hvis informasjonen er riktig.

Søkeren godtar at LEI Service Aps kan kontakte kontaktpersonen for å be om ytterligere informasjon for å fullføre søknaden; flytting, fornyelse eller vedlikehold. Dette kan være tilleggsinformasjon om eierstruktur, fullmakt med hensyn til autorisasjon osv.

Tjenesten er mellom profesjonelle parter, og partene aksepterer at tjenesten er underlagt dansk lov. Partene godtar at alle tvister utenfor eller i forbindelse med det eller dets emne skal avgjøres ved domstolene i Danmark.

Disse vilkårene kan oppdateres uten forvarsel. Gjeldende vilkår vil alltid være tilgjengelig på nettstedet med dato for siste endring i bunnen.

Ansvarsbegrensninger

LEI Service ApS kan ikke holdes ansvarlig for tap, direkte eller indirekte, på grunn av forsinket eller manglende utstedelse av et LEI-nummer. LEI Service ApS kan ikke holdes ansvarlig for avvisning av LEI-søknaden fra den utstedende LOU.

Deling av informasjon

Søkeren aksepterer at informasjon gitt i søknadsprosessen deles med GLEIF og offentliggjøres i samsvar med gjeldende retningslinjer fra GLEIF. (les mer om det her: GLEIF.org). ). Informasjon deles også med RapidLEI med hensyn til utstedelse av LEI-nummer.

Vår GDPR personvern kan også leses her.

Disse vilkårene gjelder fra 7. desember 2020.

back to top